Marma

Marmas (vitala punkter) är en mycket viktig del av ayurvediska anatomin och kirurgi.  Marma Punkten definieras som en anatomisk plats där hud, vener, artärer, senor, ben och leder träffas. Det finns 107 Marma punkter i hela kroppen. Varje punkt har sin egen intelligens och medvetande, som koordinerar med kropp och själ. Denna uråldriga form av behandling som går tillbaka till mellan 1500 - 1200 f.Kr. innebär att använda fingrarna för att stimulera Marma punkter som därigenom främjar fysisk och psykisk rehabilitering. Som med akupunktur,  motsvarar dessa punkter  inre organ och system i kroppen som reagerar på manuell stimulering.


Den mänskliga kroppen, är som en maskin  som behöver service för att fungera normalt. Den hinduiska sjukvårdssystemet använder Marma massage som en rutinmässig del av deras förebyggande medicin. En professionell terapeut isolerar Marma punkter och rengör dem genom att öka blodflödet till den drabbade delen av neuro-muskulära korsning. De syftar också till att tona omgivande muskler. 

 

The Marmas (vital points) are a very important part of Ayurvedic anatomy and surgery. A Marma point is defined as an anatomical site where flesh, veins, arteries, tendons, bones and joints meet up. There are 107 Marma points throughout the body. Each point has it’s own intelligence and consciousness, which co-ordinate with the mind and body. This ancient form of treatment dating back to between 1500 — 1200 BC involves using the fingers to stimulate the Marma points thereby promoting physical and mental rehabilitation. As with Acupuncture, these points correspond to internal organs and systems of the body which react to manual stimulation.

The human body, like a machine needs servicing in order to function normally. The Hindu healthcare system uses Marma massage as a routine part of their preventative medicine. A professional therapist isolates the Marma points and cleans them out by increasing the blood flow to the affected part of the neuro-muscular junction. They also aim to tone the surrounding muscles.
 
Our Office Location

123 Main Street
Atlanta, Ga 30312
Contact Information

+1 (123) 555-5555
Follow Us

Products

T-shirt
T-shirt
$1.00
To get started, choose a product to sell from your store. Then, describe what makes your product unique or gift-worthy. We'll automatically add a payment form so visitors can buy directly from your website.

Testimonials

“Nothing drives your point home like a glowing testimonial from someone who is passionate about your brand.”

— Customer Review
“Nothing drives your point home like a glowing testimonial from someone who is passionate about your brand.”

— Customer Review
“Nothing drives your point home like a glowing testimonial from someone who is passionate about your brand.”

— Customer Review

Subscribe

Use this space to let people know why they would want to
hear from you. Tell them about a special offer, a limited time promotion,
or the important updates they'll receive after they sign up.

Ayuryoga