Marma

Marmas (vitala punkter) är en mycket viktig del av ayurvediska anatomin och kirurgin.  Marma Punkten definieras som en anatomisk plats där hud, vener, artärer, senor, ben och leder träffas. Det finns 107 Marma punkter i hela kroppen. Varje punkt har sin egen intelligens och medvetande, som koordinerar med kropp och själ. Denna uråldriga form av behandling som går tillbaka till mellan 1500 - 1200 f.Kr. innebär att använda fingrarna för att stimulera Marma punkter som därigenom främjar fysisk och psykisk rehabilitering. Som med akupunktur,  motsvarar dessa punkter  inre organ och system i kroppen som reagerar på manuell stimulering.

Den mänskliga kroppen, är som en maskin  som behöver service för att fungera normalt. Den indiska sjukvårdssystemet använder Marma massage som en rutinmässig del i  deras förebyggande medicin tillsammans med ayurveda och homeopati  En professionell terapeut isolerar Marma punkter och rengör dem genom att öka blodflödet till det drabbade delen av  den neuro-muskulära korsningen. Det syftar också till att tona omgivande muskler och ligament. 

 

The Marmas (vital points) are a very important part of Ayurvedic anatomy and surgery. A Marma point is defined as an anatomical site where flesh, veins, arteries, tendons, bones and joints meet up. There are 107 Marma points throughout the body. Each point has it’s own intelligence and consciousness, which co-ordinate with the mind and body. This ancient form of treatment dating back to between 1500 — 1200 BC involves using the fingers to stimulate the Marma points thereby promoting physical and mental rehabilitation. As with Acupuncture, these points correspond to internal organs and systems of the body which react to manual stimulation.

The human body, like a machine needs servicing in order to function normally. The indian healthcare system uses Marma massage as a routine part of their preventative medicine combine with ayurveda and homeopati. A professional therapist isolates the Marma points and cleans them out by increasing the blood flow to the affected part of the neuro-muscular junction. They also aim to tone the surrounding muscles and ligaments.
 
Pris för  Ayurveda konsultationer: 

1 1/2-2 timmar =850 kronor/80 Euro /800 Danska kroner

Återbesök efter ca 2-3 mån  1 timme/600 kr/60 Euro/ 600 Danska kroner

Konsultation över telefon efter att ha träffat mig 350kr/40 Euro /450 Danska kroner
 

Diet och kost rådgivning/ Diet consultation

Ett besök på 1 1/2 timme 750 kr./70Euro/750Danska kroner

Uppföljning: 350kr /Telefon
Besök 550 kronor/ 600 Danska kroner

För Marma behandling kontakta mig . Det handlar om, om vi har träffats för och om det finns en tidigare konsultation i bakgrunden.

Om ni kommer från Indien efter att ha varit på en Pancha Karma behandling kontakta mig så vi kan gå igenom vad ni har fått för rekommendationer från läkaren och vilka behandlingar ni har gått igenom innan vi fortsätter behandlingen här.

Klinik
Hälsanshus i Lund
http://www.halsanshus.nu